Top posts

  • آموزش disavow

    19 November 2016 ( #سئو, #اموزش disavow, #اموزش disavow کردن, #اموزش disavow links, #اموزش سئو )

    آموزش Disavow Tool گوگل چرا Disavow Tool ؟ تابه حال از Disavow Tool گوگل استفاده کرده اید؟هر وبمستری به آن احتیاج دارد مخصوصا اگر گرفتار تغییرات الگوریتمی گوگل شده باشد و از آن بدتر وبسایت دچار پنالتی شده باشد (penalize).حتی اگر هنوز دچار مشکل نشده اید...